Để đêm lại lợi ích cho khách hàng Công ty TNHH Cân Điện Tử Trí Việt có một số chính sách nhằm đêm lại sự minh bạch và rỏ ràng trong vấn đề mua bán giữa khách hàng và công ty:

  1. Chính sách bảo hành
  2. Chính sách đổi trả
  3. Chính sách giao hàng
  4. Chính sách bảo mật
  5. Chính sách thanh toán
Bản đồ CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Bản đồ Facebook CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Facebook Youtube CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Youtube Zalo CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Zalo hotline Gọi ngay