LẮP ĐẶT TRẠM CÂN 80 TẤN TẠI HUYỆN CƯKIN TỈNH ĐẮK LẮK

Đăng bởi Nguyễn Tấn Lưu vào lúc 17/03/2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Bản đồ CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Bản đồ Facebook CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Facebook Youtube CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Youtube Zalo CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT Zalo hotline Gọi ngay